Evert van der Zweerde naar Felix & Sofie

Laten we er geen doekjes om winden: we zijn er niet beschaafder op geworden. De technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen lijken ons niet gastvrijer of gracieuzer te hebben gemaakt. Wat is hiervan de oorzaak? Is het mediagebruik hetgeen dat ons bestaan ‘zielloos’ heeft gemaakt, of is, zoals Thierry Baudet laatst beweerde, het cultuurmarxisme de boosdoener? Wat is op dit moment eigenlijk onze culturele identiteit en hoe kunnen we van een pan vissoep weer een aquarium maken?

Vanavond zullen twee sprekers deze vragen onder de loep nemen! Om 20:00 uur start bij Felix & Sofie een filosofisch café over beschaving @Perdu . Kom luisteren naar Noortje van der Leij, die momenteel als promovendus aan de UvA haar dissertatie schrijft over de relatie tussen kunst en sociale kritiek en naar Evert van der Zweerde, auteur van het boek Over Grenzen en hoogleraar Politieke en Sociale Filosofie aan de Radboud University

Uitgeverij Wilde Raven verzorgt samen met Uitgeverij Parrèsia de boekentafel!