Marin Terpstra, auteur van Omstreden Moderniteit en Een gebed zonder Eind

Marin Terpstra


Universitair docent sociale en politieke wijsbegeerte

Marin Terpstra (1954) studeerde wijsbegeerte aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen (nu: Radboud Universiteit Nijmegen), met als hoofdvak sociale en politieke wijsbegeerte.

Hij verricht onderzoek op het gebied van de filosofie van bestuur en beleid, de filosofie van Spinoza en de geschiedenis van de verhouding tussen politiek en religie, met nadruk op ‘politieke theologie’.

Hij publiceerde teksten op het gebied van de politieke filosofie, in het bijzonder over Hobbes, Spinoza, Nietzsche, Schmitt, Bataille, Taubes. Vervolgens werkte hij aan een project over de samenhang tussen religiekritiek en de politieke orde.

In 2016 werd zijn boek Omstreden Moderniteit gepubliceerd, waarin hij argumenteert dat de moderniteit zelf wezenlijk omstreden is.

Boeken