Evert van der Zweerde, auteur van het boek Over Grenzen

Evert van der Zweerde


Hoogleraar Politieke Filosofie

Evert van der Zweerde (1958) studeerde filosofie (hoofdvak: geschiedenis van de moderne filosofie) en Russische taal & cultuur aan de universiteiten van Nijmegen, Moskou en Fribourg.

Hij promoveerde in 1994 met een proefschrift over filosofie in de (voormalige) Sovjet-Unie. Sindsdien heeft hij de focus van zijn onderzoek geleidelijk verlegd naar politieke filosofie zonder zijn specialisme “filosofie in Rusland” op te geven.

In zijn onderzoek richt hij zich de laatste jaren vooral op (filosofische) theorievorming rond “democratie”: de verhouding tussen democratie en islam, democratische repertoires (bijv. colour revolution / maidan-, de democratie-conceptie van de drie “filosofen van Poetin” (Vl.S. Solovjov, N.A. Berdjajev, I.A. Iljin) en de mogelijkheid om democratie-theorie zelf “democratisch(er)” te doen zijn – de aloude filosofendroom van een adequate verhouding tussen vorm en inhoud.

Behalve over democratie(-theorie) publiceerde hij over een aantal Russische / Sovjet-filosofen (Vl. Solovjov, P. Florenski, E. Iljenkov, M. Mamardashvili, S. Frank), civil society, gemeenschap, secularisering / post-seculariteit, Europese identiteit en de (politieke voorwaarden van) filosofische cultuur.

In 2017 werd zijn boek Over Grenzen gepubliceerd, waarin hij met zijn politiek-filosofische reisverhalen in de voetsporen treedt van Geert Mak, Jelle Brandt Corstius en Adriaan van Dis.

Boeken